Skip to main content

Användarvillkor

Licensavtal och Användarvillkor

Det här dokumentet anger ett juridiskt avtal mellan dig och Elgiganten och Menca (med dess dotterbolag, ”Elgiganten och Menca ” eller ”vi”). Var vänlig och läs igenom det här Licensavtalet och Användarvillkoren innan du använder Media Application (Media Applikationen) eller Digital Content. (Digitalt Innehåll) Användning av Media Applikationen eller Digitalt Innehåll, innebär att du godkänner villkoren i detta avtal. Om du inte accepterar villkoren, kan du inte använda någon Media Applikation, något Digitalt Innehåll eller vår Service (Tjänst).

“Content Provider” (Innehållsleverantören) avser den part som erbjuder Digitalt Innehåll i White Label Store (WLS), vilket kan vara vi eller en tredje part. För Digitalt Innehåll som betecknas som aktivt innehåll i WLS däremot (levereras av Menca), innebär det att Innehållsleverantören är utgivaren av det Digitala Innehållet.

" Digital Content" (Digitalt Innehåll) avser digitalt elektroniskt innehåll som erhållits genom WLS (levereras av Menca), såsom böcker, tidningar, ljudböcker, tidskrifter, bloggar, RSS-flöden, spel och annat statiskt- och interaktivt elektroniskt innehåll.

“WLS (online shops levereras av Menca)” avser våra Media Applikationer och WLS-webbsidor.

”Other Device” (Andra Enheter) avser en dator eller annan enhet på vilken du är auktoriserad att använda en Media Applikation.

“Periodicals” (Tidsskrifter) avser Digitalt Innehåll som du får tillgång till via prenumeration, såsom elektroniska tidningar, böcker, ljudböcker, tidskrifter, bloggar och annat prenumerationsbaserat innehåll.

“Media Application” (Media Applikation) avser programvara (inklusive uppdateringar/uppgraderingar till programvaran) som tillåter användaren att handla, ladda ner, bläddra igenom, och/eller använda Digitalt Innehåll på en Annan Enhet.

" Service" (Tjänst) avser tillhandahållandet av Digitalt Innehåll, Lagring, Programvara, support och andra tjänster som vi erbjuder våra användare av Media Applikationen, samt de villkor under vilka vi tillhandahåller det ovan nämnda.

“Software” (Programvara) avser Media Applikationer (inklusive uppdateringar/uppgraderingar gällande den programvaran), och all relaterad dokumentation som görs tillgänglig för dig av oss.

1. Digitalt innehåll

Användning av Digitalt Innehåll . När du laddar ner Digitalt Innehåll och betalar de tillhörande avgifterna (inklusive tillämplig skatt), så ger Innehållsleverantören dig icke-exklusiv rätt att se, använda och visa sådant Digitalt Innehåll, endast på Media Applikationen eller annan godkänd del av Tjänsten, endast på Andra Enheter som specificeras i WLS (levereras av Menca), och enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Digitalt innehåll är licenserat, inte sålt, till dig av Innehållsleverantören. Denna leverantör kan inkludera fler användarvillkor gällande ditt Digitala Innehåll. De villkoren gäller också, men det här Avtalet kommer att styra i händelse av en konflikt. Visst Digitalt Innehåll, såsom Tidskrifter, kanske inte finns tillgängliga för dig via Media Applikationen.

Begränsningar. Om inte annat anges, får du inte sälja, hyra ut, leasa, distribuera, sända, licensera, eller på annat sätt vidarebefordra rättigheterna till det Digitala Innehållet, eller någon del av det, till en tredje part. Du får inte ta bort eller modifiera någon beteckning för äganderätt eller märkning på det Digitala Innehållet. Vidare, får du inte kringgå, modifiera eller förstöra säkerhetsegenskaperna som skyddar det Digitala Innehållet.

Tidskrifter . Du kan säga upp din prenumeration efter villkoren som anges i din avbeställningspolicy i WLS (levereras av Menca). En prenumeration kan sägas upp när som helst, exempelvis om en Tidskrift inte längre finns tillgänglig. Om en prenumeration sägs upp innan tiden för villkoren, så får du en proportionellt beräknad återbetalning. Vi reserverar oss rätten att ändra prenumerationens villkor och avgifter emellanåt, dessa ändringar träder i kraft i början av nästa prenumerationsperiod.

2. Programvara

Användning av Programvaran . Du kan använda Programvaran genom en Media Applikation på en Annan Enhet. Du får inte separera någon enskild komponent av Programvaran för användning på en annan enhet eller dator, eller använda den, eller någon del av den, över ett nätverk, och får inte sälja, hyra ut, leasa, låna ut, distribuera, eller licensiera eller på annat sätt överlåta några rättigheter till Programvaran, i sin helhet eller delvis. Ytterligare villkor gäller viss Programvara, och reglerar användningen av sådan Programvara i händelse av en konflikt med detta Avtal.

Automatiska Uppdateringar. För att din Programvara ska hållas uppdaterad, kan Elgiganten och Menca automatiskt erbjuda Media Applikationer eller Andra Enheter med uppdateringar/uppgraderingar till Programvaran.

Ingen omvänd ingenjörskonst, modifiering, isärtagning, eller kringgående. Du får inte modifiera, genomföra omvänd ingenjörskonst, ta isär eller översätta Programvaran, helt eller delvis, skapa några härledda verk från- eller av Programvaran, eller kringgå, modifiera, förstöra eller mixtra med några av Programvarans funktioner eller säkerhet, eller någon mekanism som operativt hör till Programvaran, exempelvis genom att utöka eller ersätta några digitala rättigheter av Programvaran.

Ditt Material & Din Säkerhet. Genom användandet av vår Tjänst förser du oss med information, filer och mappar som du tillgodoser i Tjänsten (detta utgör ”Ditt Material”). Du behåller full äganderätt över Ditt Material. Vi gör inte anspråk på något av det. Dessa Villkor ger oss ingen rätt till Ditt Material eller dina immateriella tillgångar förutom de begränsade rättigheterna som behövs för att köra Tjänsterna, som förklaras nedan.

Vi kan behöva din tillåtelse för att utföra saker som du vill att vi ska göra med Ditt Material, exempelvis lagra dina filer, eller dela dem efter dina önskemål. Detta inkluderar produktfunktioner som är synliga för dig, exempelvis image thumbnails (miniatyrbilder) eller förhandsgranskning av dokument. Detta inkluderar även designval som vi använder för att tekniskt administrera våra Tjänster, exempelvis säkerhetskopiering av data för att hålla det säkert. Du ger oss de tillåtelserna vi behöver för att göra saker tillhörande Tjänsten. Den här tillåtelsen förlängs även till tredje parter som vi jobbar med och litar på för att erbjuda våra Tjänster, exempelvis Windows Azure, som levererar vårt lagringsutrymme (återigen, enbart det som behövs för att kunna erbjuda våra Tjänster)

För att tydliggöra kommer vi inte, oavsett hur Tjänsten förändras, att dela ditt innehåll med andra av någon annan anledning än att du ber oss göra det. Detta inkluderar även myndigheter. Det finns vissa undantag vid ovanliga tillfällen som vi identifierar i vår Privacy Policy. Hur vi generellt samlar in och använder din information förklaras också i vår Privacy Policy.

Du har fullt ansvar för dina handlingar, innehållet i dina filer och mappar, och din kommunikation med andra under tiden du använder våra Tjänster. Exempelvis, är det ditt ansvar att försäkra dig om att du har de rättigheter eller tillåtelser som behövs för att överensstämma med dessa Användarvillkor.

Vi kan välja att granska offentligt innehåll för att se att de går i linje med våra riktlinjer, men vi uppmärksammar dig om att Elgiganten och Menca inte har någon skyldighet att granska informationen i Tjänsterna. Vi är inte ansvariga för hur sanningsenliga, kompletta, passande eller lagliga filer, användarinlägg eller annan information är, som du kan få tillgång till under användandet av Tjänsterna.

Tjänsterna ger dig möjligheten att dela ditt material med andra eller att göra det offentligt. Det finns många saker som användare kan göra med innehållet (exempelvis kopiera det, modifiera det, dela det vidare). Var vänlig och tänk över vilket innehåll som du väljer att dela eller offentliggöra. Elgiganten och Menca har inget ansvar för denna aktivitet.

Filer och annat innehåll i Tjänsten kan skyddas av andras rättigheter för immateriella tillgångar. Var vänlig att inte kopiera, ladda upp, ladda ner eller dela filer om du inte har rättigheten att göra det. Du, inte Elgiganten och Menca , hålls helt ansvarig för vad du kopierar, delar, laddar upp, laddar ner eller på annat sätt använder medan du använder Tjänsten. Du får inte ladda upp spionprogram eller annan skadlig programvara i Tjänsten.

Du, och inte Elgiganten och Menca , är ansvarig för att ta hand om och skydda ditt material. Elgiganten och Menca är inte ansvariga för någon förlust eller korruption av ditt material, eller för några kostnader eller utgifter som associeras med säkerhetskopiering eller återställande av ditt material.

Om din kontaktinformation, eller annan information relaterat till ditt konto, ändras, måste du meddela oss så fort som möjligt och hålla din information uppdaterad.

3. Generellt

I enighet med lag och rättigheter. Du kommer att använda Programvaran, Tjänsten, och det Digitala Innehållet i enlighet med alla gällande lagar. Varken försäljning till dig, eller licensen för Programvaran eller det Digitala Innehållet till dig, ger dig äganderätt till eventuella rättigheter av immateriella tillgångar som tillhör Elgiganten och Menca eller andra Innehållsleverantörer. Alla licenser är icke-exklusiva och alla rättigheter som inte uttryckligen anges i detta Avtal är reserverade till Elgiganten och Menca eller andra Innehållsleverantörer.

Exportregleringar. Du kommer att följa alla applicerbara regleringar för export- och återexport, och du kommer inte att överföra, eller uppmuntra, bistå, eller tillåta överföring av Digitalt Innehåll, eller Programvara till ett förbjudet land eller ett land som på annat sätt strider mot sådana restriktioner eller förordningar.

Erhållen Information. Programvaran kommer att ge Elgiganten och Menca data om dina interaktioner i Tjänsten (t.ex. tillgängligt minne, tiden du är inloggad, loggfiler, och signalstyrka). Programvaran kommer även att ge Elgiganten och Menca information relaterad till Digitalt Innehåll och din användning av det (t.ex. senast lästa sidan och bokmärkning). Kommentarer, bokmärken, anteckningar, markeringar, eller liknande som du gör med dina Media Applikationer, och annan information som du tillhandahåller, kan komma att lagras på servrar som är placerade utanför landet du bor i.

Information som ges till Andra. Du är ansvarig för all information som du lämnar till andra som använder en Media Applikation. All information du lämnar till en tredje part kommer att bli föremål för Sekretesspolicyn eller liknande villkor som den tredje parten tillhandahåller dig.

Patenter. Programvaran och Tjänsten, och/eller metoder som används i anknytning med någon av dem, är skyddade av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar.

Ändringar av Tjänsten. Vi kan modifiera, avbryta eller upphöra med Tjänsten, helt eller delvis, när som helst.

Uppsägning. Dina rättigheter under detta Avtal kommer automatiskt att sägas upp om du inte följer Avtalets villkor. Vid en eventuell uppsägning måste du avsluta all användning av Programvaran och Elgiganten och Menca kan med omedelbar verkan dra in din tillgång till Tjänsten eller det Digitala Innehållet utan att betala tillbaka några avgifter. Elgiganten och Menca s underlåtenhet att insistera för- eller genomdriva din medgörlighet med detta Avtal, innebär inte ett avstående från några av sina rättigheter. Om vi stänger av eller avslutar ditt användande kommer vi försöka låta dig veta i förväg och hjälpa dig att få tag på din data, även om det kommer att finnas tillfällen (exempelvis om villkoren i Avtalet bryts flera gånger, ett domstolsbeslut, eller vid fara för andra användare) då vi stänger av det med omedelbar verkan.

Friskrivningsklausul för Garantier. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, WLS (LEVERERAS AV MENCA), DIGITALT INNEHÅLL OCH PROGRAMVARA SKER ENBART PÅ EGEN RISK. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV ELGIGANTEN OCH MENCA , ELLER EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR ELGIGANTEN OCH MENCA , GER NÅGON FORM AV GARANTI, OCH TJÄNSTEN, WLS (LEVERERAS AV MENCA), DIGITALT INNEHÅLL OCH PROGRAMVARA LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, OCH ELGIGANTEN OCH MENCA , DESS LEVERANTÖRER, DESS LICENSGIVARE, OCH DE ANDRA INNEHÅLLSLEVERANTÖRERNA AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SÅSOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL, EXAKTHET, OSTÖRD NYTTJANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. LAGARNA FÖR VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ETT AVSÄGANDE FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, KAN DET INNEBÄRA ATT NÅGRA ELLER ALLA AV DE OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGSKLAUSULERNA, UNDANTAGEN ELLER BEGRÄNSNINGARNA INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Ansvarsbegränsning. TILL DEN UTSTRÄCKNING DET INTE HINDRAS AV LAGEN, KAN ELGIGANTEN OCH MENCA , DESS LEVERANTÖRER, DESS LICENSGIVARE, OCH DE ANDRA INNEHÅLLSLEVERANTÖRERNA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR NÅGON ÖVERTRÄDELSE AV UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, KONTRAKTSBROTT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR, ELLER ANNAN JURIDISK TEORI SOM ÄR RELATERAD TILL TJÄNSTEN, ANDRA ENHETER, WLS (LEVERERAS AV MENCA), DIGITALT INNEHÅLL, ELLER PROGRAMVARA, SÅSOM SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, DATA, ELLER GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, ANDRA ENHETER, WLS (LEVERERAS AV MENCA), DIGITALT INNEHÅLL, PROGRAMVARA ELLER NÅGON ASSOCIERAD PRODUKT, ÄVEN OM ELGIGANTEN OCH MENCA OCH ANDRA INNEHÅLLSLEVERANTÖRER BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. HURSOMHELST, ÄR CUSTOMER& MENCA OCH DE ANDRA INNEHÅLLSLEVERANTÖRERNAS TOTALA ANSVAR UNDER DETTA AVTAL, AVSEENDE SKADESTÅNDSKRAV RELATERAT TILL KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL, BEGRÄNSAT TILL SUMMAN DU BETALADE FÖR DET DIGITALA INNEHÅLLET. LAGARNA FÖR VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGEN AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG KAN DU HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Gällande Lag. Sveriges lagar, utan hänsyn till principer för konflikter mellan lagar, styr detta Avtal och alla typer av dispyter som kan uppstå mellan dig och Elgiganten och Menca .

Dispyter. Alla dispyter eller anspråk som på något sätt relaterar till användandet av Media Applikationerna eller WLS (levereras av Menca), eller produkterna och tjänsterna som säljs eller distribueras av Elgiganten och Menca , eller genom Media Applikationerna eller WLS (levereras av Menca), kommer lösas genom bindande skiljedom, snarare än i domstol, förutom då du kan pröva saken i tingsrätten om dina krav kvalificerar för det.

Det finns ingen domare eller jury i ett skiljeförfarande, och domstolsprövning av en skiljedom är begränsad. Däremot kan en skiljeman bevilja, på individuell basis, samma skador och lättnader som en domstol (inklusive förelägganden, fastställanden eller lagstadgade skadestånd), och måste följa villkoren i detta Licensavtal och Användarvillkor som en domstol hade gjort.

Både du och Elgiganten och Menca går med på att eventuella förfaranden angående tvistlösning enbart kommer att genomföras på individuell basis och inte i en grupp-, konsoliderad- eller representativ-tvist. Om av någon anledning en tvist fortsätter i rätten istället för ett skiljeförfarande så avsäger sig både du och Elgiganten och Menca alla rättigheter till en rättegång med jury. Du och Elgiganten och Menca går också båda med på att du eller vi kan föra talan i domstol för att ålägga intrång eller annat missbruk av rättigheter över immateriella tillgångar.

Fullständigt avtal och ogiltighet. Med undantag för eventuella ytterligare villkor som gäller för Programvaran, är detta det kompletta avtalet mellan oss och dig angående Media Applikationer, Digitalt Innehåll, Programvaran och Tjänster, och ersätter alla tidigare överenskommelser gällande sådana ärenden. Om något villkor i detta Avtal anses ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den delen anses utelämnad och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de kvarvarande villkoren.

Ändringar. Vi kan ändra något av villkoren i detta avtal efter eget omdöme genom att publicera de ändrade villkoren på WLS (levereras av Menca). Din fortsatta användning av Media Applikationer, Digitalt Innehåll, Tjänster, eller Programvaran efter dagen för ändringarna, ger ditt samtycke till att vara bunden av sådana ändringar.

Kontaktinformation. För hjälp med Media Applikationer, Tjänsten eller för att lösa andra problem, var vänlig kontakta Kundtjänst via e-post på: information.cc@giganten.se / info@menca.com